J-M Autos miljøpolitikk

J-M Auto ønsker å fremstå som en bedrift som tar miljøet på alvor. Dette gjøres ved at vi skal drive vår virksomhet etter gjeldene lover og regler. Dette gjelder også de krav vi stiller til oss selv samt krav fra myndighetene.


For å nå disse målene skal J. M Auto AS:

Være sertifisert i henhold til ISO 14001, og arbeide kontinuerlig med forbedringer av ulike faktorer som påvirker miljøet.

Tilby kunder produkter, tjenester og løsninger som tilfredsstiller kundens behov gjennom å ta miljøhensyn.

Samarbeide med våre leverandører og samarbeidspartnere ved å ha en åpen dialog rundt vårt miljøarbeid.

Øke ansattes miljøbevissthet gjennom informasjon og opplæring slik at miljømessige hensyn vektlegges i det daglige arbeid.

Sørge for at miljøpolitikk er dokumentert, implementert, vedlikeholdt og kommunisert til de ansatte.

J.M Auto flyttet inn i nytt anlegg i 2014 og har alt utstyr som skal fange opp eventuelle utslipp. Vi har bl.a. tilbakeslagssikring, oljeutskiller og fettutskiller. 


J-M Autos kvalitetspolitikk

J-M Auto jobber for hele tiden å ha den beste kvaliteten på alt vi leverer fra oss som bilforhandler. Vi skal legge kvaliteten til grunne i alt vi gjør. Dette gjør vi ved å ha fokus på:

Alle ansatte skal være bevisst og ha gode kunnskaper om kvalitetsspørsmålene og ha kompetanse til å løse disse. 

Sørge for at vår kvalitetspolitikk er kommunisert og implementert til alle ansatte. Dette gjøres gjennom jevnlig fokus og opplæring rundt emnet.

I samarbeid med våre leverandører å gjøre kjent vårt kvalitetsfokus og hvordan vi jobber med dette.

Bruke vårt kvalitetsarbeid til å få bedre lønnsomhet og som et konkurranse fortrinn.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001.

miljopolitikk