1. januar startet vi med Volvo konseptet Personlig Servicetekniker på Verkstedet
Publisert 29. februar 2016

Personlig servicetekniker

JM Auto ønsker å ivareta deg som verkstedkunde på en bedre, mer effektiv og personlig måte.1. januar 2016 startet vi derfor opp med Volvo konseptet Personlig Servicetekniker. Formålet med Personlig Servicetekniker er at du og din bil settes i fokus. Både bilen din og deg skal ivaretas på beste måte når du kommer til oss. Du kommuniserer direkte med den som skal arbeide med bilen din, og samme person tar i mot deg når du leverer inn bilen og når du henter den. Har du spørsmål om arbeidet eller bilen, får du svar med en gang. Din Personlige Servicetekniker føler et eget ansvar for deg og bilen din.